Vị trí tuyển dụng

Cùng Khải Hưng Land tạo lập những kỳ tích

Cùng Khải Hưng Land tạo lập những kỳ tích

Bạn đã sẵn sàng trở thành thành viên Khải Hưng Land, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn.

Môi trường làm việc

Cùng Khải Hưng Land tạo lập nên những điều khác biệt

Môi trường làm việc
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc

Cơ hội nghề nghiệp

Định hướng trở thành một trong những công ty bất động sản hàng đầu toàn quốc, Khải Hưng Land luôn từng bước phát triển và chào đón những nhân tài mong muốn hướng đến ngành bất động sản.

Gia nhập Khải Hưng Land, mỗi thành viên đều có cơ hội thăng tiến nhanh nhờ chính sự chăm chỉ cũng như cố gắng của thành viên cùng mới một mức thu nhập cao hàng tháng nhờ chính sách đãi ngộ tuyệt vời đến từ công ty

Cơ hội nghề nghiệp Cơ hội nghề nghiệp